โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. บก.ฉก.แม่กวง (ป.พัน.7) 163 หมู่ที่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
2. ชป.แม่กวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

-
0 - 5311 - 2386
-
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด กม.29 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

-
038-273-516
-
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200