โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด กม.29 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

-
038-273-516
-
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านนางปี๊ ตำบลหูล่อง บริเวณปากแม่น้ำปากพนัง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร

-
-
-
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านโคกไทร หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

-
-
โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี

-
-
-
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมู่ ๕ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ และ หมู่ ๕, ๖ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี

-
-
-
โครงการด้านการเกษตร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-
-
-
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. บก.ฉก.แม่กวง (ป.พัน.7) 163 หมู่ที่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
2. ชป.แม่กวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

-
0 - 5311 - 2386
-
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ.ตะตึงไถง ม.5 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

-
-
-
โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ณ บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ 5 ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

-
-
-
โครงการด้านการเกษตร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กองการบินทหารเรือ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

-
038245194
-
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200