โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านท่ากระบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

-
-
-
โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านทุ่งสมเด็จ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

-
-
-
โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ.โนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31260

-
-
-
โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

-
-
-
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

-
042 - 711681
042 - 712392
โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

-
-
-
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านน้อยร่มเย็น ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

-
-
-
โครงการด้านการเกษตร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ.ตะตึงไถง ม.5 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

-
-
-
โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กองการบินทหารเรือ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

-
038245194
-
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200