โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. บก.ฉก.แม่กวง (ป.พัน.7) 163 หมู่ที่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
2. ชป.แม่กวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

-
0 - 5311 - 2386
-
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บริเวณศูนย์ศิลปาชีพ จว.แม่ฮ่องสอน

-
-
-
โครงการด้านการเกษตร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด กม.29 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

-
038-273-516
-
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ.ห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240

-
0 - 5312 - 1184
0 - 5312 - 1187
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200