โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บริเวณศูนย์ศิลปาชีพ จว.แม่ฮ่องสอน

-
-
-
โครงการด้านการเกษตร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านทุ่งสมเด็จ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

-
-
-
โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

-
032-428-506-9 ต่อ 50235
-
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ.ห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240

-
0 - 5312 - 1184
0 - 5312 - 1187
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

-
-
-
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

-
-
-
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

-
032-425-410
0-3242-5271
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10210

-
-
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านน้อยร่มเย็น ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

-
-
-
โครงการด้านการเกษตร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านท่ากระบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

-
-
-
โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200