กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

ที่ตั้งของหน่วยงาน

เลขที่ 52 ม.1 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จว.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์

032-425-410

โทรสาร

0-3242-5271

อีเมลล์

inf11_3kg@yahoo.co.th

เว็บไซต์หน่วยงาน

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200