กองการบินทางเรือ กองเรือยุทธการ

ที่ตั้งของหน่วยงาน

ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

โทรศัพท์

038245194

โทรสาร

อีเมลล์

flynavy@navy.mi.th

เว็บไซต์หน่วยงาน

กรมแผนที่ทหาร ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Royal Thai Survey Department Kalayanamaitri Rd. Phra Borommaha Ratchawang Pranakron Bangkok Thailand 10200